Menu

Права за ползване

1. Сайтът е разработен за Лазурит 94 АД и всички права за него се притежават и са запазени.
2. Сайтът и софтуерът са на разположение и са осигурени на потребителя "както са" и без гаранция или представителство под каквато и да е форма (изразено или съдържащо се) или юридическа отговорност в най-пълна степен допустима от закона. Освен в случаите на съзнателно лошо администриране, Лазурит 94 АД не е отговорен за никакви вреди, които са били причинени от или във връзка с използването на сайта. При никакви обстоятелства Лазурит 94 АД не е отговорен и се отказва от всякаква юридическа отговорност за всякакви индиректни, инцидентни, последващи или особени вреди, които са причинени от или във връзка с употребата на сайта.
3. Всяка информация за продуктите или друга информация, публикувана на сайта се дава според най-доброто познание на Лазурит 94 АД. Всичката тази информация обаче, доколкото е легално възможно, не поражда никаква гаранция и/или никаква юридическа отговорност за Лазурит 94 АД и не освобождава потребителя от предприемането на негови собствени инвестиции и тестове.
4. Листовете за безопасност, публикувани на сайта, са предвидени само за инфорация и без отговорност. Няма гаранция от техническа гледна точка, че Листовете за безопасност, публикувани на сайта, са най-новите версии, налични по това време. Съответно, само Листовете за безопасност на хартиен носител са валидни за целите на информационните задължения, пораждащи се от Европейската наредба за химикалите (REACH). Листовете за безопасност, публикувани на сайта, не могат да повдигнат никакви искания към Лазурит 94 АД.
5. Освен, ако друго не е специално предвидено в писмен вид, Общите условия за продажба на Лазурит 94 АД не могат да бъдат променяни от сайта, неговото съдържание, материали и информация.
6. Без юридическа отговорност и без да уведоми Лазурит 94 АД може да промени или да прекрати действието на всички части на този сайт и по всяко време по свое усмотрение, като не поема никаква отговорност за осъвременяването на сайта.
7. Връзки към сайтове на трети страни ("хиперлинкове") не потвърждават тези сайтове на трети страни като част от Лазурит 94 АД и Лазурит 94 АД не е отговорен за наличността на тези сайтове или тяхното съдържание. Хипер линкването към тези сайтове е на Ваш собствен риск.
8. Всякакви претенции или искове, свързани със сайта или употребата му ще бъдат управлявани в съответствие със законите на България, без конфликти за правни принципи.

Адрес

Бул. Ботевградско шосе 282

1839 София България

+359 2 9713707

+359 2 9733075

За нас

Лазурит 94 АД е официален вносител на Glasurit, дъщерната фирма на немския химически BASF, един от най-големите производители на бои и лакове в света.

Работно време

Понеделник-Петък

08:30-17:00

ISO9001white 150

Меню
Този сайт използва "бисквитки"(cookies).
Научете повече Приемам